Κάνε τις συναλλαγές σου με το δημόσιο!

Η Δημόσια Υπηρεσία, στην προσπάθεια της να προωθήσει την  ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα τελευταία χρόνια

  • αναβαθμίζει σημαντικά τις ιστοσελίδες της
  • δημιουργεί ηλεκτρονικές υπηρεσίες (ηΥπηρεσίες) και
  • αναπτύσσει την Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδο Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ», μέσω της οποίας με ένα μόνο κωδικό θα μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονικά όλες τις συναλλαγές μας με το δημόσιο, εντάσσοντας συνεχώς νέες ηΥπηρεσίες.

Κυβερνητική Διαδικτυακή Δίοδος Ασφαλείας «ΑΡΙΑΔΝΗ»

https://eservices.cyprus.gov.cy

Σήμερα ο πολίτης, ανάμεσα σε άλλα, έχει τη δυνατότητα:

  • να λαμβάνει πληροφορίες για όλες τις διαδικασίες που αφορούν το δημόσιο π.χ. έκδοση ταυτότητας, σύνταξεις, σύσταση εταιρίας κλπ
  • να υποβάλλει αιτήματα που αφορούν π.χ. την έκδοση πιστοποιητικών, την καταβολή επιδομάτων κλπ
  • να παρακολουθεί την εξέλιξη μιας διαδικασίας με το δημόσιο π.χ. την εξέταση αιτήματος στο Κτηματολόγιο, στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης κλπ
  • να ανανεώνει την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός του
  • να υποβάλλει ηλεκτρονικά – υποχρεωτικά πια για το Φορολογικό Έτος 2017 και μετά – φορολογικές δηλώσεις και να κάνει ηλεκτρονικά τις πληρωμές για τον Φόρο Εισοδήματος και τον ΦΠΑ μέσω της πλατφόρμας TAXISnet του Τμήματος Φορολογίας
  • να πληρώνει ηλεκτρονικά τις εισφορές του στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ξέρετε ότι

Μόνο 3 στους 10 κάνουν χρήση των δημοσίων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην Κύπρο;

Κι όμως με τη χρήση των ηΥπηρεσιών , μπορούμε να ωφεληθούμε όλοι μας

Κάνε και εσύ το επόμενο βήμα για την ευκολία και εξυπηρέτησή σου!