ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ

Η εκστρατεία απευθύνεται σε όλους τους πολίτες που διαμένουν στα εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ιδιαίτερη έμφαση στους πολίτες που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ τα ψηφιακά μέσα.

Αναλυτικότερα οι ομάδες – στόχοι της ενημερωτικής εκστρατείας είναι:

 • Άτομα 25 – 64 ετών και ειδικότερα:
  • Χρήστες του διαδικτύου με δραστηριότητα που περιορίζεται στην ανάγνωση ειδήσεων και παρακολούθηση ταινιών
  • Χρήστες του διαδικτύου με δραστηριότητα που περιορίζεται στη χρήση των κοινωνικών δικτύων
  • Άτομα που δεν χρησιμοποιούν τα ψηφιακά μέσα
 • Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις (1-9 άτομα)

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στη συστηματική ενημέρωση αποδεκτών που μπορούν να λειτουργήσουν ως «πολλαπλασιαστές ενημέρωσης» προς όφελος του έργου και της προώθησης των ψηφιακών τεχνολογιών όπως:

 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ)
 • Δημοσιογράφοι
 • Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Δημόσιες Υπηρεσίες
 • ΜΚΟ
 • Τοπικές αρχές και αναπτυξιακοί φορείς
 • Εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια
 • Φορείς εκπροσώπησης επιχειρήσεων, επιχειρηματιών και εργαζομένων