ΣΤΟΧΟΙ

Η εκστρατεία ενημέρωσης για τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών εντάσσεται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου που εφαρμόζεται από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων.

Στόχος της εκστρατείας είναι:

  • η ανάδειξη του οφέλους από τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών
  • η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών
  • η ανάπτυξη της ψηφιακής κουλτούρας και η μείωση του ψηφιακού αναλφαβητισμού
  • η προβολή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης