ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ

Η εκστρατεία εντάσσεται στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής της Κύπρου και το Σχέδιο Δράσης 2015 – 2017 που έχει αναπτυχθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του οποίου εκτελεστικός φορέας έχει οριστεί το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ).

Με το όραμα να καταστεί η Κύπρος «Κοινωνία της Πληροφορίας», βασισμένη σε σύγχρονες τεχνολογίες, ικανότητες και υποδομές, και με στόχο να καθιερωθεί σε περιφερειακό τηλεπικοινωνιακό κόμβο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών έχει αναλάβει τόσο τη διαμόρφωση και εφαρμογή της σχετικής εθνικής στρατηγικής όσο και την προώθηση και εφαρμογή στην Κύπρο του νομοθετικού πλαισίου για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Ως εκ τούτου, για την επίτευξη των πιο πάνω, το ΤΗΕ προωθεί τις τεχνολογίες των πληροφοριών, των επικοινωνιών και του διαστήματος σε όλα τα επίπεδα της ζωής της Κύπρου.

 

Μπορείτε να διαβάσετε την Ψηφιακή Στρατηγική της Κύπρου εδώ

“Ψηφιακή Στρατηγική”